Новини

Новини / Информация

01 окт

ПЕРИОДИЧНИ /ОПРЕСНИТЕЛНИ/ КУРСОВЕ с машинисти на котли /огняри/ и всички категории работещи с газ

Домът на науката и техниката гр.Търговище организира ПЕРИОДИЧНИ /ОПРЕСНИТЕЛНИ/ КУРСОВЕ с машинисти на котли ВН /огняри/ и всички категории работещи с газ съгласно чл. 187, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 7 от НУБЕТНСН, ДВ бр. 64/2008 г. - ПМС №164/2008 г.; чл. 247, ал. 2, т. 4 от НУБЕПРГСИУПГ, ДВ бр. 67/2004 г. – ПМС №171/2004 г. и във връзка с чл. 44 от ЗТИП.

Обръщаме Ви внимание, че ежегодното участие в опреснителни курсове е задьлжително за всички категории огняри и работещи с газ съгласно гореупоменатите наредби, в които има засилен елемент на задължителна отговорност от собственика /ползвателя/ поради, което е нужно отговорника за съоръжението /собственика/ да присъства на обучението.

Присъстващите лица да носят в себе си документите за правоспособност за работа с котли и/или за работа с газови съоръжения и инсталации за природна газ.

Курсът ще се проведе в Дома на науката и техниката гр. Търговище, ул. „Славейков” №4, етаж 1, учебна зала 101.

 

   на 11.10.2018 г. /четвъртък/ от  09.00 ч.  за работещите II  смяна

                                               от  14.00 ч.  за работещите  I  смяна

   и на

12.10.2018 г. /петък/    само   от  09.00 ч.

Прочетете повече...