Център за професионално обучение

ЦПО / За нас

Към Териториалната организация на Научно-техническите съюзи – Търговище , функционира Център за професионално обучение, който е лицензиранзиран от Националната агенция за професионално образование и обучение - Лицензия № 200812670 / 28.11.2008год., издадена на основание чл.42, т.2 от Закона за професионалното образовение и обучение .

Териториалната организация на Научно-техническите съюзи Търговище е лицензиран доставчик на обучения и от Агенцията по заетостта. Работим по финансираната от ЕС програма "Аз Мога" и "Аз Мога Повече", която Ви дава възможност да получите професионална квалификация напълно безплатно . Предварително провеждаме срещи със желаещите да се обучават , като даваме пояснения за това как да кандидатствате по програмата и как протича обучението.