Новини

Новини / Информация

30 апр

Обучение за придобиване, потвърждаване или промяна на квалификационна група

Домът на науката и техниката - гр.Търговище ще проведе обучение за придобиване, потвърждаване или промяна на квалификационна група от първа до пета по ел. безопасност при работа. Курсът ще се проведе на 22.05 2024 г. (сряда) - 09.00 часа  в учебна зала 101 на 1-ви етаж в Дома на науката и техниката гр.Търговище.

Прочетете повече...
10 апр

ПЕРИОДИЧЕН (ЕЖЕГОДЕН) ИНСТРУКТАЖ

ТО на НТС гр.Търговище - Дом на науката и техниката организира ПЕРИОДИЧЕН (ЕЖЕГОДЕН) ИНСТРУКТАЖ с машинисти на товароподемни кранове и подвижни работни площадки,съгласно чл.58 от Наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения - Приета с ПМС № 199 от 10.09.2010 год.,ДВ. бр. 73 от 2010 год. и във връзка с чл. 44 от ЗТИП.

Курсът ще се проведе в Дома на науката и техниката

гр. Търговище, ул. „Славейков” № 4, етаж 1, учебна зала 101,

на 22.04.2024 г. (понеделник) от  09.00 ч.  за работещите  II смяна или

                                           от 14.00 ч. за работещите I  смяна

 

Прочетете повече...