История

История / За нас

Структурата на ТО на НТС Търговище за 2016 г.

Началото на организираната дейност на българските инженери и архитекти се свързва със създаването на „Българско техническо дружество“ през 1885 г. в гр.Русе.

От 1885 до 1937 се създават много съсловни организации които през 1949 се обединяват в НТС/научно-технически съюзи/

Историческите данни показват, че ТО на НТС – Търговище е естествен продължител на основаното на 03.12.1928 г. професионално дружество“Морски техник“ като част Съюза „Морски техник“ създаден същата година в София. В продължение на времето са настъпвали редица организационни промени в съюза и в момента Сдружение „Териториалната организация на научно техническите съюзи“- Търговище е самостоятелно юридическо лице член на „Федерация на научно-техническите съюзи в България“

Разполагаме със собствена раздвижена многоетажна сграда- Дом на науката и техниката- намираща се в централната градска част.

Строежът на Дом на науката и техниката/ДНТ/-Търговище започва през 1976 г. и тържествено открит и влиза в експлоатация през 1985 г.Сградата се състои от три тела различни по височина и функции.В нея има офиси, оборудвани зали и кабинети за провеждане на научно-технически мероприятия и обучения.Имаме бази в гр.Попово и в гр.Омуртаг

През 2003 г. към ТО на НТС – Търговище е създаден и функционира Център за професионално обучение лицензиран в НАПОО който работи на територията на цялата област и в страната.Към Центъра имаме офис и сътрудник в гр. Попово.