Обучения

Обучения / Квалификационна дейност

Квалификационната дейност е насочена към придобиване, повишаване и валидиране на професионалната квалификация

Към Териториалната организация на Научно-техническите съюзи – Търговище , функционира Център за професионално обучение, който е лицензиранзиран от Националната агенция за професионално образование и обучение - Лицензия № 200812670 / 28.11.2008год., издадена на основание чл.42, т.2 от Закона за професионалното образовение и обучение .

Териториалната организация на Научно-техническите съюзи Търговище е лицензиран доставчик на обучения и от Агенцията по заетостта. Работим по финансираната от ЕС програма "Аз Мога" и "Аз Мога Повече", която Ви дава възможност да получите професионална квалификация напълно безплатно . Предварително провеждаме срещи със желаещите да се обучават , като даваме пояснения за това как да кандидатствате по програмата и как протича обучението.

Предстои отваряне на нови схеми за обучение с ваучери по Оперативна програма "Управление на човешките ресурси 2014-2020 г.". Имаме готовност да започнем обучение по следните ЛИЦЕНЗИРАНИ ПРОФЕСИИ:

1. Продавач-консултант 21.Шивач
2. Tърговски представител 22.Оператор в дървообработването
3. Сътрудник маркетингови дейности 23.Работник в дървообработването
4. Оперативен счетоводител 24.Строител
5.Сътрудник в малък и среден бизнес 25.Строител-монтажник
6. Офис - секретар 26.Монтажник на водопроводни и канализационни мрежи
7. Оператор на компютър 27.Помощник в строителството
8. Организатор интернет приложения 28.Лозаровинар
9. Заварчик 29.Работник в растениевъдството
10. Електротехник 30.Работник в животновъдството
11. Електромонтьор 31.Работник в озеленяването
12. Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации 32.Механизатор на горска техника
13.Оператор на парни и водогрейни съоръжения 33.Работник в горското стопанство
14. Химик- технолог 34.Социален асистент
15. Работник в стъкларското производство 35.Камериер
16.Монтьор на транспортна техника 36.Готвач
17.Монтьор на подемно-транспортна техника 37.Сервитьор-барман
18.Работник по транспортна техника 38.Работник в заведенията за хранене и развлечения
19.Работник в хранително-вкусовата промишленост 39.Фризьор
20.Оператор в производството на облекло 40.Козметик

 

Освен за лицензираните изброени по горе професии извършваме и опреснителни ежегодни обучения и инструктажи по професиите за които това се изисква:

  • Машинисти на кранове
  • Машинисти на котли
  • По правилника за безопасна работа с ниско и високо напрежение – ел. групи
  • Работа с електро и мотокари
  • Работа с газ
  • По ЗБУТ
  • Работа с моторни триони и храсторези