Информационно - консултантска

Информационно - консултантска / Дейности

Осигурява специализирана и актуална информация за български и световни научно – технически постижения от различни области, с цел трансфер на знания и технологии от науката към производството. Осигурява Интернет, електронна поща и други информационни източници. В сградата на Дом на техниката се намира има ведомствена библиотека със стандарти.

Дава консултации, прави експертизи, сделки и прогнози в областта на науката, техниката, икономиката, интелектуалната и индустриална собственост, финансовото дело и данъчното облагане, като осигурява висококвалифицирани учени и специалисти, притежаващи необходимите лицензи и сертификати.