Общо представяне

Общо представяне / За нас

ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ ТЪРГОВИЩЕ

Териториалната организация на НТС – Търговище е доброволно сдружение с нестопанска цел, в което членуват на доброволни начала физически и юридически лица от областта на науката, техниката, транспорта, промишлеността, селското стопанство и други сфери от обществения и стопанския живот в региона ( инженери, икономисти и други специалисти от областта на науката, техниката, икономиката и земеделието ). В състава и се включват членове, жители на три общини – Търговище, Попово и Омуртаг от Търговищка област.

Основни цели на организацията са:

  • да представлява своите членове пред държавните и местни органи и пред други сдружения.
  • да се утвърждава като институция на гражданското общество.
  • да работи за повишаване престижа на българските инженери, икономисти, агрономи, ветеринари и техници.
  • да участва активно във формирането и осъщестяването на научно-техническата политика в региона.
  • да подпомага професионалното обучение и развитие на човешките ресурси.
  • да съдейства за развитието на гражданското общество, демократичните практики и неправителствения сектор.

 

ТО на НТС – Търговище разполага със собствена раздвижена многоетажна сграда- Дом на науката и техниката- намираща се в централната градска част.

Сградата се състои от три тела различни по височина и функции.В нея има офиси, оборудвани зали и кабинети за провеждане на научно-технически мероприятия и обучения.Имаме бази в гр.Попово и в гр.Омуртаг

През 2003 г. към ТО на НТС – Търговище е създаден и функционира Център за професионално обучение лицензиран в НАПОО който работи на територията на цялата област и в страната.Към Центъра имаме офис и сътрудник в гр. Попово.