Научно - техническа

Научно - техническа/ Дейности

Дейностите на ТО на НТС Търговище за 2016 г.

Организира и координира: научни, научно-практически конференции, симпозиуми, семинари, дискусии и обмяна на опит по актуални теми и проблеми на развитието на науката и техниката; научно-технически пътувания в страната и чужбина; участва в разработване на регионални и международни програми и проекти; Провежда научни и научно–практически конференции, семинари, дискусии по актуални теми и проблеми на развитието на науката, техниката, производството, икономиката, селското стопанство, и др.

Собствени мероприятия, съорганизаторство в провеждането на съвещания или работни срещи, участие в Празници и други изяви на ТО на НТС може да видите, като се запознаете с календара на дейностите.

Годишно сч. приключване 2015. Данъчно облагане 2016. Соц. осигуряване 2016 г. февруари
Ден на благодарността март
Съвременното светодиодно осветление март
Опазване на околната среда в земеделската практика април
Седмица на гората – кадри, екология и опазване на гората април
Новия планов период –програми за развитие на селските райони май
Развитието на билкарството в областта и опазване на природата юни
Недостигът на технически кадри.Причини и възможности за решаване на проблема юни
Развитието на пчеларството в областта и българския мед на световния пазар юни
Газоснабдителни съоръжения- сигурност и надеждност октомври