Календар

Календар / Информация

Дейностите на ТО на НТС Търговище за 2016 г.

Собствени мероприятия, съорганизаторство в провеждането на съвещания или работни срещи, участие в Празници и други изяви на ТО на НТС може да видите, като се запознаете с календара на дейностите.

Февруари

  • Годишно сч. приключване 2015. Данъчно облагане 2016. Соц. осигуряване 2016 г.

Март

  • Ден на благодарността
  • Съвременното светодиодно осветление

Април

  • Опазване на околната среда в земеделската практика
  • Седмица на гората – кадри, екология и опазване на гората

Май

  • Новия планов период –програми за развитие на селските райони

Юни

  • Развитието на билкарството в областта и опазване на природата
  • Недостигът на технически кадри.Причини и възможности за решаване на проблема
  • Развитието на пчеларството в областта и българския мед на световния пазар

Октомври

  • Газоснабдителни съоръжения- сигурност и надеждност