Обучение за придобиване, потвърждаване или промяна на квалификационна група

Домът на науката и техниката - гр.Търговище на основание чл. 19, ал.1 и ал. 2 от “Правилник за безопасност при работа в електрически уредби и по електрически мрежи” - в сила от 27.04.2004 г. и чл. 6, ал. 3 от “Правилник за безопасност и здраве при работа по ел. обзавеждане с напрежение до 1000V” –в сила от 01.06.2005 год. и разрешително №РД-16-132 от 24.02.2006 год. на Министерството на икономиката и енергетиката ще проведе обучение за придобиване, потвърждаване или промяна на квалификационна група от първа до пета по ел. безопасност при работа. Курсът ще се проведе на 22.05. 2024 г. (сряда) - 09.00 часа в учебна зала 101 на 1-ви етаж в Дома на науката и техниката гр.Търговище. Лицата, които имат придобита квалификационна група по ел. безопасност да носят със себе си издаденото удостоверение.