Обучение по професия "Пчелар"

Дом на науката и техниката гр.Търговище организира обучение по професия "Пчелар", специалност "Пчеларство".За записване и справки: гр.Търговище, ул. "Славейков" №4, ет.1, офис 106 (сградата на ДНТ), тел. 0601/62374 и 0877684386