Придобиване на правоспособност за Работа с електрокари и мотокари в предприятията.

ЦПО към Сдружение ТО на НТС - гр. Търговище, набира курсисти за начално професионално обучение "Работа с електрокари и мотокари в предприятията"