Обучения с ваучери по Програмата „Ваучери за заети лица“ 2017-2020 по Оператовна програма "Развитие на човешките ресурси".

Център за професионално обучение към ТО на НТС гр. Търговище като доставчик на обучения с ваучери предлага:

Обучения по ключова компетентност 2 - "Общуване на чужди езици" - английски и немски. Обучения по професии.
Обучения по ключова компетентност 4 "Дигитална компетентност" - Компютърна грамотност.

От ваучери могат да се възползват лица със средно и по-ниско образование, наети на трудов договор в предприятие извън държавната администрация. Не се допуска обучение на лица с висше образование.

Курсовете дават възможност на вече работещи лица да придобият нови умения, да развият старите, да израстнат професионално и кариерно.

Заповядайте при нас в сградата на Дома на науката и техниката
гр. Търговище, ул. Славейков №4, етаж 1, офис 106 и 109 за допълнителна
информация телефони 0601/6 23 74, 0877 684 386