Придобиване на правоспособност "Машинист на котли"

ЦПО към ТО на НТС - гр. Търговище набира курсисти за обучение за придобиване на правоспособност "Машинист на котли с ВН" /огняри/. Съгласно Наредба №2 от 2001 година.

Лицата, които желаят да бъдат включени в обучението може да се свържат с нас на посочените телефони или да дойдат на място в Дома на техниката за повече информация.